De schutroe: de handboogsport vereniging van Horst en omstreken

 

Scroll snel naar beneden zou ik zeggen

Persoonlijk De Schutroe Vereniging Plaats Score  
Harold v Zadelhoff St.Lucia 5 106,0  
Nick Koenen Schutr. 1 114,0  
Lei Jans Schutr. 2 112,0  
Mark Peelen DC 6 105,0  
Marc Maas St.Lucia 13 97,0  
Loes v.d Schoot St.Lucia 16 94,0  
Hay Seuren DC 7 104,0  
Maikel v Helden St.Lucia 17 93,0  
Henk vd Putten DC 20 90,0  
Laura Jacobs St.Lucia 26 46,0  
Hay Schattevoet St.Lucia 12 97,0  
Jac Vullings St.Lucia 23 70,0  
Vic Paulissen St.Lucia 18 92,0  
Paul de Groot DC 24 61,0  
Anke de Groot DC 28 38,0  
Martin Knoops DC 1000    
Jan v Iperen DC 1000    
Jan Bouten DC 11 98,0  
Rob Ewalds Schutr. 3 111,0  
Danielle Maas St.Lucia 1000    
Marion Lensen St.Lucia 1000    
Jan Versleyen Schutr. 1000    
Theo Litjens Schutr. 15 95,0  
Ger v Helden St.Lucia 21 90,0  
Henk van Elmpt Schutr. 10 98,0  
Rick Elmpt Schutr. 8 100,0  
Trinet van Elmpt Schutr. 9 98,0  
Freddy Post DC 27 40,0  
Mariska Lensen St.Lucia 1000    
Yvonne van Bergen   Schutr. 1000    
Jan Joosten DC 4 106,0  
Piet Haegens St.Lucia 1000    
Anne vd Schoot St.Lucia 1000    
Veerle van Zadelhoff   St.Lucia 1000    
Petra v der Ven   Schutr. 1000    
Louis vd Munckhof DC 14 95,0  
Niek Verhoeven St.Lucia 1000    
Andre Caasenbrood Schutr. 1000    
Daan Smits Schutr. 19 90,0  
Laura v Helden Schutr. 22 78,0  
Wil Thijssen Schutr. 1000    
Jan Brouwers Schutr. 1000    
Johan Elbers DC 1000    
Richard Vermeeren Schutr. 1000    
Laura Jacobs St.Lucia 25 46,0  
Maurice Craenmehr DC 1000    
Ron Derks DC 1000    
Marieke Lenssen St.Lucia 1000    
Leo vd Homberg Schutr. 1000    
           
persoonlijk DavyCrockett Vereniging plaats Score  
Harold v Zadelhoff St.Lucia 19 6,0  
Nick Koenen Schutr. 6 11,0  
Lei Jans Schutr. 12 9,0  
Mark Peelen DC 6 11,0  
Marc Maas St.Lucia 12 9,0  
Loes v.d Schoot St.Lucia 15 8,0  
Hay Seuren DC 3 13,0  
Maikel v Helden St.Lucia 19 6,0  
Henk vd Putten DC 1 15,0  
Laura Jacobs St.Lucia 6 11,0  
Hay Schattevoet St.Lucia 24 5,0  
Jac Vullings St.Lucia 31 2,0  
Vic Paulissen St.Lucia 31 2,0  
Paul de Groot DC 29 3,0  
Anke de Groot DC 19 6,0  
Martin Knoops DC 6 11,0  
Jan v Iperen DC 6 11,0  
Jan Bouten DC 15 8,0  
Rob Ewalds Schutr. 24 5  
Danielle Maas St.Lucia 19 6,0  
Marion Lensen St.Lucia 19 6,0  
Jan Versleyen Schutr. 6 11,0  
Theo Litjens Schutr. 1000    
Ger v Helden St.Lucia 17 7,0  
Henk van Elmpt   Schutr. 29 3,0  
Rick van Elmpt Elmpt Schutr. 33 0.1  
Trinet vanElmpt   Schutr. 33 0.1  
Freddy Post DC 1000    
Mariska Lensen St.Lucia 1000    
Yvonne van Bergen   Schutr. 2 14,0  
Jan Joosten DC 1000    
Piet Haegens St.Lucia 4 12,0  
Anne vd Schoot St.Lucia 4 12,0  
Veerle vanZadelhoff   St.Lucia 1000    
Petra v deVen   Schutr. 12 9,0  
Louis vd Munckhof DC 1000    
Niek Verhoeven St.Lucia 1000    
Andre Caasenbrood Schutr. 17 7  
Daan Smits Schutr. 1000    
Laura v Helden   1000    
Wil Thijssen Schutr. 1000    
Jan Brouwers Schutr. 1000    
Johan Elbers DC 24 5,0  
Richard Vermeeren Schutr. 24 5  
Laura Jacobs St.Lucia 1000    
Maurice Craenmehr DC 1000    
Ron Derks DC 1000    
Marieke Lenssen St.Lucia 28 4,0  
Leo vd Homberg Schutr. 1000    
           
persoonlijk St. Lucia Vereniging Paats Score Totaal
Harold v Zadelhoff St.Lucia 1 3 25
Nick Koenen Schutr. 19 38 26
Lei Jans Schutr. 16 29 30
Mark Peelen DC 19 38 31
Marc Maas St.Lucia 6 11 31
Loes v.d Schoot St.Lucia 1 3 32
Hay Seuren DC 26 71 36
Maikel v Helden St.Lucia 1 3,0 37
Henk vd Putten DC 21 44 42
Laura Jacobs St.Lucia 10 15 42
Hay Schattevoet St.Lucia 15 27 51
Jac Vullings St.Lucia 1 3 55
Vic Paulissen St.Lucia 13 22 62
Paul de Groot DC 12 19,0 65
Anke de Groot DC 29 85 76
Martin Knoops DC 8 14 1014
Jan v Iperen DC 16 29 1022
Jan Bouten DC 1000   1026
Rob Ewalds Schutr. 1000   1027
Danielle Maas St.Lucia 8 14 1027
Marion Lensen St.Lucia 11 18 1030
Jan Versleyen Schutr. 25 69 1031
Theo Litjens Schutr. 22 48 1037
Ger v Helden St.Lucia 1000   1038
Henk van Elmpt   Schutr. 1000   1039
Rick van Elmpt   Schutr. 1000   1041
Trinet van Elmpt   Schutr. 1000   1042
Fredie Post DC 18 33,0 1045
Mariska Lensen St.Lucia 1 3 2001
Yvonne van Bergen Schutr. 1000   2002
Jan Joosten DC 1000   2004
Piet Haegens St.Lucia 1000   2004
Anne vd Schoot St.Lucia 1000   2004
Veerle vaZadelhoff   St.Lucia 6 11 2006
Petra v dVen   Schutr. 1000   2012
Louis vd Munckhof DC 1000   2014
Niek Verhoeven St.Lucia 14 26 2014
Andre Caasenbrood Schutr. 1000   2017
Daan Smits Schutr. 1000   2019
Laura v Helden   1000   2022
Wil Thijssen Schutr. 23 58 2023
Jan Brouwers Schutr. 24 66 2024
Johan Elbers DC 1000   2024
Richard Vermeeren Schutr. 1000   2024
Laura Jacobs St.Lucia 1000   2025
Maurice Craenmehr DC 27 77 2027
Ron Derks DC 28 83,0 2028
Marieke Lenssen St.Lucia 1000   2028
Leo vd Homberg Schutr. 30 86 2030
           
           
Dagprijs: Jan Joosten DC      
Korpsen          
St. Lucia       80  
Davy Crockett       62  
Schutroe       33  
Jeugd          
Guusje v Zadelhof        
Joep Maas        
Esmee Maas        
           
Dagprijs: Yvonne van Bergen   Schutroe  
Korpsen          
St. Lucia       58,0  
Davy Crockett       37,0  
Schutroe       55,0  
           
DagprijsMartien Knoops DC       totaal
Korpsen          
St. Lucia       11 149
Davy Crockett       94 193
Schutroe       129 217
           
  persoonlijk Lucia  Vereniging Paats   Score
Harold v Zadelhoff   St.Lucia   1 3
Loes v.d Schoot   St.Lucia   1 3
Maikel v Helden   St.Lucia   1 3,0
Jac Vullings   St.Lucia   1 3
Mariska Lensen   St.Lucia   1 3
Marc Maas   St.Lucia   6 11
Veerle van Zadelhoff   St.Lucia   6 11
Martin Knoops   DC   8 14
Danielle Maas   St.Lucia   8 14
Laura Jacobs   St.Lucia   10 15
Marion Lensen   St.Lucia   11 18
Paul de Groot   DC   12 19,0
Vic Paulissen   St.Lucia   13 22
Niek Verhoeven    St.Lucia   14 26
Hay Schattevoet   St.Lucia   15 27
Lei Jans   Schutr.   16 29
Jan v Iperen   DC   16 29
Fredie Post   DC   18 33,0
Nick Koenen   Schutr.   19 38
           
  De Schutroe Vereniging   Plaats Score
Nick Koenen   Schutr.   1 114,0
Lei Jans   Schutr.   2 112,0
Rob Ewalds   Schutr.   3 111,0
Jan Joosten   DC   4 106,0
Harold v Zadelhoff   St.Lucia   5 106,0
Mark Peelen   DC   6 105,0
Hay Seuren   DC   7 104,0
Rick Elmt   Schutr.   8 100,0
Trinet van Elmt   Schutr.   9 98,0
Henk van Elmt   Schutr.   10 98,0
Jan Bouten   DC   11 98,0
Hay Schattevoet   St.Lucia   12 97,0
Marc Maas   St.Lucia   13 97,0
Louis vd Munckhof   DC   14 95,0
Theo Litjens   Schutr.   15 95,0
Loes v.d Schoot   St.Lucia   16 94,0
Maikel v Helden   St.Lucia   17 93,0
Vic Paulissen   St.Lucia   18 92,0
Daan Smits   Schutr.   19 90,0
  persoonlijk DavyCrockett Vereniging     Plaats Score
Henk vd Putten   DC     1 15,0
Yvonne van Bergen   Schutr.     2 14,0
Hay Seuren   DC     3 13,0
Piet Haegens   St.Lucia     4 12,0
Anne vd Schoot   St.Lucia     4 12,0
Nick Koenen   Schutr.     6 11,0
Mark Peelen   DC     6 11,0
Laura Jacobs   St.Lucia     6 11,0
Martin Knoops   DC     6 11,0
Jan v Iperen   DC     6 11,0
Jan Versleyen    Schutr.     6 11,0
Lei Jans   Schutr.     12 9,0
Marc Maas   St.Lucia     12 9,0
Petra v der Ven   Schutr.     12 9,0
Loes v.d Schoot   St.Lucia     15 8,0
Jan Bouten   DC     15 8,0
Ger v Helden   St.Lucia     17 7,0
Andre Caasenbrood   Schutr.     17 7,0
Harold v Zadelhoff   St.Lucia     19 6,0