De schutroe: de handboogsport vereniging van Horst en omstreken

 

Scroll snel naar beneden zou ik zeggen

Accommodatie Wittebrugweg 1 te Horst
De vereniging heeft aan de Wittebrugweg 1 te Horst, de beschikking over een overdekte handboogaccommodatie. Dit wil zeggen dat de schut(s)ter in een geheel overdekt verwarmd schietlokaal, zijn of haar pijlen, schiet op doelen welke kunnen opgesteld staan op afstanden van 5 tot 30 meter. In totaal zijn er 12 banen ingericht welke in 2 gedeelten en afstand kunnen worden opgesteld. Het geheel bestaat verder uit een zitgedeelte, keuken alsmede een toiletgroep en opslagruimte. De accommodatie, welke geschikt is voor de rolstoel­schut(s)ter, staat geheel onder eigen beheer en is telefonisch bereikbaar op openingstijden onder nummer 077-3986338.

Exploitatie
Door het in eigen beheer hebben van de accommodatie is de exploitatie van essentieel belang voor een positieve balans van het vereniging gebeuren. Deze belangrijke post vergt wederom de nodige inzet. Daarom zijn hierover samen met de exploitatiecommis­sie voor elk senior lid enkele afspraken gemaakt. Om de handboogsport te promoten organiseert de exploitatiecommissie verschillende promotieavonden voor bedrijven, kaartclub, buurtvereniging etc.

Aansluiting
De vereniging is Koninklijk erkend onder verenigingsnummer 72.536 d.d. 26 maart 1973
De vereniging staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Venlo onder no. 40164402 De vereniging is aangesloten bij de Nederlandse Hand­boog Bond (NHB) Het schiettechnische programma van de NHB, welke door De Schutroe wordt gevolgd, kent diverse mogelijkheden zowel in teamverband alsook voor diegene die individueel wil handboogsporten. Er zijn programma's voor de volgende disciplines,
1. 25m 1pijl
2. Indoor Olympisch en indoor Compound
3. Outdoor Fita
4. Veld Fita