De schutroe: de handboogsport vereniging van Horst en omstreken

 

Scroll snel naar beneden zou ik zeggen

 

Wedstrijden en toernooien 
Als vereniging neemt " De Schutroe " vooral deel aan de programma's van de Nederlandse Handboog Bond (NHB). Deze omvatten team en individuele wedstrijden volgens het 1 en 3 pijlsysteem. Bij wedstrijden in het 1-pijlsysteem wordt er telkens 1 pijl geschoten waarna het resultaat wordt genoteerd. Bij wedstrijden volgens het 3-pijlsysteem worden er telkens 3 pijlen geschoten, waarna de punten worden opgeschreven. Naast deze wedstrijden wordt de vereniging vaak uitgenodigd, om deel te nemen aan toernooien en wedstrijden van zusterverenigingen. Verder organiseert de club diverse onderlinge wedstrijden en training voor het nationale en/of internationale programma. Naast deze wedstrijden kunt U naar persoonlijke behoefte, tijdens de openingstijden van onze accommodatie, uw eigen schietconditie op peil houden. Regelmatig wordt er een gediplomeerde handboogtrainer aangetrokken, om U hierin te begeleiden of U van dienst te zijn met de nodige adviezen. Dit kan soms tegen een kleine vergoeding Voor schut(s)ters van 55 jaar en ouder wordt er wekelijks s'middags een wedstrijd georganiseerd voor het onderling contact en gezelligheid.

 

Bestuur, commissies. 
Het bestuur bestaat uit 5 personen, met daarin vertegenwoordigd een voorzitter, secretaris, penningmeester, wedstrijdsecretaris en een jeugdcoördinator. Ter ondersteuning van het bestuur, zijn of kunnen er verschillende commissies worden ingesteld. Benoemde commissies dienen hun taak naar behoren en binnen de gestelde termijn van bestuur te vervullen. Tevens kan het bestuur ieder lid bepaalde taken toewijzen.

 

Verplichtingen 
Bij het lid worden van de vereniging heeft elk lid verschillende rechten. Maar men moet zich ook goed realiseren dat er bepaalde verplichtingen komen, voor je zelf maar ook vanuit en naar de vereniging, om het goed functioneren van deze te handhaven of zelfs te bevorderen. Van alle leden wordt een aanzienlijke inzet verwacht om de vereniging draaiende te houden. Buiten de genoemde inzet verwacht men naar vermogen deelname aan minimaal één NHB competitieprogramma en aan wedstrijden. Deze inspanning komt ten goede aan de handboogsport, want dat is vooral het doel van deze prachtige ontspanning !!!

 

De sfeer binnen de vereniging

Hoewel dit een moeilijk te omschrijven begrip is en tevens erg persoonsgebonden, trachten wij dit alhier toch te omschrijven."De Schutroe" bestaat uit leden jong en oud, komende uit alle geledingen van de samenleving. Onderlinge betrokkenheid staat hoog in het vaandel, wat mede wordt gestimuleerd door ook de eega, vriendin of vriend vaak voor de verenigingsactiviteiten uit te nodigen. Sfeer is de positieve bijdrage van gezelligheid en saamhorigheid die ieder voor een deel inbrengt in het geheel. Naast de prestatiegerichtheid en de inzet staat deze gezelligheid hoog aangeschreven. Na al deze informatie is er nog het huishoudelijk reglement en de statuten van de vereniging. Deze worden enkel verstrekt bij het lidmaatschap.